Opleidingen

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

Leer zeilen bij de leukste watersportvereniging van de kop van Noord-Holland!
In maart en april starten onze zeilcursussen voor de jeugd en volwassenen weer en er zijn nog enkele plaatsen vrij. Kijk voor meer informatie hieronder op deze pagina.

CURSUS BASISCERTIFICAAT MARIFONIE

Er zijn drie certificaten van communicatie op nautisch gebied. Te weten: het Basiscertificaat Marifonie, Marcom B en Marcom A. De WVA beperkt zich tot de cursus Basiscertificaat Marifonie. Deze cursus behelst vier woensdagavonden.
De data zijn respectievelijk: 10 januari – 24 januari – 07 februari – 21 februari (praktijk) 2018.
Het is een theoretische cursus waarbij zelfstudie een vereiste is, het is zinvol om voortijdig het lesboek door te nemen. De cursusleider is Gerard Schalkwijk. Hij heeft de nodige praktijk ervaring en deze zal hij genoeglijk met u delen.
Tijdens de eerste les zal aandacht besteedt worden aan algemene informatie omtrent Marifonie en het nut daarvan. Daarnaast zal het advies luiden om zichzelf (al) in te schrijven voor het examen, zodat uitstel geen afstel wordt.
Gedurende les twee en drie zal de lesstof uit het boek verder worden behandeld en aandacht besteed aan de praktijk.
De vierde les bestaan uit examenoefening en gelegenheid tot puntjes op de I.
Voor het Basiscertificaat Marifonie is geen praktijkexamen nodig.
Om een cursus bij ons te kunnen volgen, dient u lid te zijn van de Watersportvereniging Amstelmeer (WVA). Het lidmaatschap WVA loopt per kalenderjaar.
De cursus Marifoon gaat van start bij minimaal vijf cursisten. Deelname op volgorde van inschrijving. Uiterste inschrijfdatum: 05 januari 2018

Voor vragen over deze cursus kunt u mailen naar Gerard Schalkwijk: Marifonie@WvAmstelmeer.nl of bellen: 0653159828.
Inschrijfforumulier cursus Marifonie 2018

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS I EN KLEIN VAARBEWIJS II

De cursus KVB I en KVB II gaat bij voldoende animo weer van start in november 2017 (KVB I) en januari 2018 (KVB II).

De WVA organiseert komende winter weer de cursussen KVB I en KVB II. Een Klein Vaarbewijs is o.a. nodig voor pleziervaartuigen met een lengte van 15 t/m 25 meter of voor motorboten met een snelheid van meer dan 20 km per uur.

De cursusleider heeft vanuit zijn werkomgeving en door het bezit van een eigen boot veel op en rond het water geleefd, waardoor hij een schat aan ervaring heeft die hij als cursusleider kan gebruiken. Deze ervaringen zijn verwerkt in de lessen waardoor de leerstof een stuk minder saai, heel visueel en begrijpend is.

De lessen worden gegeven op de dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in clubgebouw de Aak, De Haukes 2  1778 KD te Westerland

 • Data KVB I: November: 7-14-21-28 December: 5-12-19
 • Data KVB II: Januari: 9-16-23-30 Februari: 6-13 (reservedatum: 27)

Op een dinsdagavond in december 2017 wordt een meteo avond gegeven ten behoeven van de cursus KVB I en KVB II. De datum van deze meteo avond, voor alle WVA leden, wordt op een later moment bekend gemaakt.

Kosten 2017/2018:

 • Cursus KVB I: € 85,00 (excl lidmaatschap WVA incl koffie / thee)
 • Cursus KVB II: € 85,00 (excl lidmaatschap WVA incl koffie / thee)
 • Lesmateriaal: ± € 50,00
 • Kosten examenaanvraag KVB I ± € 42,- KVB II ± €50,- KVB I en II ± € 70,-
 • Afgifte klein VB ± € 20,-

Om een cursus bij ons te kunnen volgen, dient u lid te zijn van de Watersportvereniging Amstelmeer (WVA). Het lidmaatschap WVA loopt per kalenderjaar.

De cursus KVB I en KVB II gaan van start bij minimaal vijf cursisten.

Deelname op volgorde van inschrijving.  Uiterste inschrijfdatum:
KVB I: 31 oktober 2017
KVB II: 12 december 2017

Inschrijfformulier KVB I 2017
Inschrijfformulier KVB II 2018

CURSUS KIELBOOT I EN II IN OPENZEILBOOT DE CENTAUR

Informatie over de start van de cursus Kielboot I en II 2018 volgt. Houd tot die tijd deze pagina in de gaten.

Er wordt lesgegeven door CWO gecertificeerde zeilinstructeurs in een open kielboot: de Centauer. In deze boot wordt les gegeven voor CWO Kielboot I (KB I) en CWO Kielboot II (KB II) en Opfriscursus.

De Commissie Watersport Opleidingen (CWO) wordt door de volgende organisaties gevormd:

 • HISWA, welke de vaarscholen vertegenwoordigt
 • Watersportverbond, welke de watersportverenigingen en hun leden vertegenwoordigt
 • ANWB, welke de consumenten vertegenwoordigt

De zeilcursus Kielboot I bestaat uit 5 à 6 theorielessen en 10 praktijklessen van 2 uur.
Het theorie deel bestaat uit vijf lessen van twee uur. De zesde avond wordt een klein examen afgenomen. Deze dient u positief af te ronden.
De theorie avonden vinden plaats in het clubgebouw De Aak: De Haukes 2, 1778 KD te Westerland.

De zeilcursus Kielboot II bestaat uit 10 praktijklessen van  2 uur.

De praktijklessen op het Amstelmeer van Kielboot I en Kielboot II en de Opfriscursus zullen in overleg met de instructeur worden ingepland. Het doel is de praktijklessen gedurende het WVA watersportseizoen af te ronden.

De kosten voor het volgen van de zeilopleiding Kielboot I en Kielboot II zijn voor 2018 € 150,00. Exclusief lidmaatschap WVA € 50,00 per kalenderjaar (inclusief kinderen tot 18 jaar).
De theorieboek KB I “Het Kleine Zeilboek” van J. Peter Hoefnagels ISBN 90 240 0669 4
± € 10,00 dient u zelf aan te schaffen.

Veel nuttige informatie vind je op:  www.beterzeilen.nl

Hier verschijnen binnenkort de inschrijfformulieren voor de cursus Kielboot I en II.

OPFRISCURSUS KIELBOOT I EN II

Heeft u in het verleden het CWO certificaat KB I of II bij onze vereniging behaald en vindt u het tijd om uw opgedane kennis weer eens op te halen? Grijpt dan nu uw kans.

Wij bieden aan: onder begeleiding van een gediplomeerd zeilinstructeur een á twee opfrislessen. Ook handig als u voornemens bent om een boot te gaan kopen en even niet heeft gezeild; u heeft het zo weer onder de knie!

Een praktijkles duurt twee uur en uiteraard maakt u gebruik van de WVA faciliteiten.
De kosten zijn € 20,00  per persoon, per les van twee uur en tevens dient u lid te zijn van onze vereniging.

Hier verschijnen binnenkort de inschrijfformulieren voor de opfriscursus.

JEUGDZEILEN

De WVA is in het bezit van tien Optimisten. In deze boten wordt les gegeven  op CWO niveau. De WVA zeilinstructeurs zijn allen CWO gecertificeerd. Op vorderingen staten, uitgegeven door de CWO, wordt er door de zeilinstructeurs de vorderingen afgetekend. De Commissie Watersport Opleidingen (CWO) wordt door de volgende organisaties gevormd:

 • Het Watersportverbond, welke de watersportverenigingen en hun leden vertegenwoordigt.
 • HISWA, welke de vaarscholen vertegenwoordigt.
 • ANWB, welke de consumenten vertegenwoordigt.

Om zeil les te kunnen volgen moet je lid worden van de WVA en daarna kun je je opgeven voor de zeilopleiding. U kunt op twee manieren lid worden van de WVA:

 • Familie lid, de kosten zijn dan € 50,00 per kalender jaar.
 • Jeugd lid tot 18 jaar voor € 25,00 per kalender jaar.

Leskosten voor Jeugdzeilen I en Jeugdzeilen II 2018 bedragen € 115,00. U krijgt van de penningmeester een digitale rekening toegestuurd.

Leden ontvangen vier keer per jaar een clubblad en worden ingeschreven als lid van het Watersportverbond, waarvoor de WVA lidmaatschapsgeld afdraagt. Voorts organiseert de WVA evenementen waar je als lid aan kunt deelnemen.

Optimist

Een Optimist is een jeugdboot voor kinderen van 8 tot maximaal 15 jaar (afhankelijk van het postuur). Het jeugdzeilen wordt aangeboden als een tweejarige cursus. De lessen bestaan uit twee delen: te weten de theorie voorafgaand aan en na de lessen en een praktijk gedeelte.

De jeugdzeil praktijklessen op het Amstelmeer starten in principe na de WVA Openingswedstrijd eind april  – begin mei. In verband met de weersgesteldheid en de beschikbaarheid van de instructeurs wordt flexibiliteit van cursisten en de ouders/verzorgers gevraagd.

Er zijn twee jeugdzeilopleidingen bij de WVA:

Het eerste jaar: de cursisten krijgen les op de vrijdagavond en zeilen vooral in de haven. Het eerste jaar start met een zwembadles in het zwembad Den Krieck te  Breezand. Hier wordt de cursisten geleerd wat ze moeten doen wanneer ze omslaan. Dit is tevens de eerste les. Deze vind plaats medio april. Vanaf het terras van het zwembad kunt u alles volgen.

Het tweede jaar: de gevorderde jeugd, krijgt les op de maandagavond.  Zij gaan het Amstelmeer ontdekken. Daarbij vinden er voor het eerste en tweede jaar op twee á drie zondagen dubbele lessen plaats. Het doel is de lessen voor de grote school vakanties af te ronden.

De jeugd zeilt in de tien optimisten van de vereniging. Mogelijke uitbreiding 2017 naar twaalf optimisten. De cursisten zijn verplicht reddingsvesten te dragen tijdens de lessen. Ook deze worden door de vereniging beschikbaar gesteld. Aanvang van de lessen en trainingen zijn ‘s avonds rond de klok van 18.30 – 18.45 uur. Zondags vanaf 09.00 uur. Van de ouders wordt verwacht dat zij helpen met de optimisten in en uit het water te halen.

Nadat jeugdzeilen tweede jaar positief is afgerond kunnen de zeilers hetzelfde seizoen, na overleg met trainer, doorstromen naar de donderdagavond training. Als het lukt is een zeilinstructeur van jeugdzeilen twee de eerste paar keren ook daarbij aanwezig. Het team zeiltrainers brengt  de ‘kneepjes van het vak’ over aan de WVA jeugd. Het is niet vrijblijvend. Het team verwacht dat de WVA jeugd serieus traint.

E-mail het ingevulde inschrijfformulier voor de cursus Jeugdzeilen I en II naar Maartje Volkers maartjevolkerss@hotmail.nl

Nevenactiviteiten

Voorafgaand aan de Scharrenrace, zie aankondiging in het clubblad en of website, wordt de ‘Scharrel(n)race’ voor alle jeugdzeilers gezeild.

Aanvang: ± 09.00 uur waarbij een kleine bijdrage ‘inschrijfgeld’ van rond de € 2,00 wordt gevraagd van de deelnemers. ’s Middags kunnen de jeugdzeilers en andere enthousiastelingen ‘opstappen’ bij de schippers die meedoen aan de Scharrenrace. Na de Scharrenrace wordt er  door een WVA lid Schar gebakken. Deze zijn tegen een klein prijsje ± € 0,50 per stuk te verkrijgen.

Op een zondag, meestal de laatste zondag van de grote schoolvakantie, wordt er voor alle jeugdleden de  ‘Terug-Kom-Dag’ georganiseerd. Aanvang ± 10.00 uur tot ± 15.00 uur.

Deze dag staat vooral in het teken van ‘fun’ zeilen.

Alle jeugdzeilers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de de voor- en najaar werkdag, deze duurt van ± 09.00 tot 12.00 uur op de haven. Tijdens deze werkdagen wordt de jeugd vloot schoongemaakt winter- en zeil klaargemaakt.

Kijk ook op onze facebook pagina

JZTR 2