Lidmaatschap

Graag verwelkomen wij u als lid of donateur!
Daarvoor kunt u het aanvraagformulier invullen

Aanvraagformulier lidmaatschap

De contributie per kalenderjaar voor een familielidmaatschap (inclusief kinderen tot 18 jaar) is € 50,00
De contributie per kalenderjaar voor een jeugdlidmaatschap (tot 18 jaar) is € 25,00
Het lidmaatschap gaat in nadat de verschuldigde contributie is overgemaakt op rekening van de Watersportvereniging Amstelmeer.

Rabobank: NL41 RABO 03703.31.834 t.n.v.: W.V. Amstelmeer o.v.v. lidmaatschap WVA
Aanvraagformulier lidmaatschap Watersport Vereniging Amstelmeer

Aanvraagformulier donateurschap

Draagt u de WVA een warm hart toe en wilt u ook een steentje bijdragen? Dan is een donateurschap van de WVA misschien iets voor u. Met uw minimale bijdrage van € 25,00 per kalenderjaar ondersteunt u de vereniging. Als tegenprestatie ontvangt u van ons vier keer per jaar het clubblad, zodat u op de hoogte blijft van de WVA clubactiviteiten waarbij u van harte welkom bent.
Donateurschap aanmeldformulier Watersport Vereniging Amstelmeer

test
Als eerste verwelkomen en bedanken wij oud-lid de heer Bram Keppel voor zijn donateurschap.
wva_donateur

Vragen of opmerkingen over deze pagina?

Bel of mail dan naar Gerard van Herk
E-mail: Haven@WvAmstelmeer.nl
Tel: 0224 213720